Künye

ICT GRUP
BASIN YAYIN MÜHENDİSLİK
ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.
Adına
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Murat PEHLİVAN
muratpehlivan@ictyayin.com.tr
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan PEHLİVAN
adnanpehlivan@ictyayin.com.tr
 
Akademik Editörler
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
 
Haber Merkezi
Buse Çiğdem KAHYAOĞLU
Selenaygül ŞENOL
Şahin TARLABÖLEN

ICT B2B Koordinatörü
Feridun PORTAKAL

Tasarım ve Görsel Sanat Yönetmeni
M. Sait KIRAN
tasarim@ictyayin.com.tr
 
Redaksiyon
Ayşe BAHŞİŞOĞLU
 
Reklam Sorumlusu
Duygu TÜRKER
duyguturker@ictyayin.com.tr
 
Hukuk Danışmanı
İ. Hakkı SAPANCILAR
 
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Prof. Dr. M. Sezai  TÜRK

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Prof. Dr. İnan GÜLER
Prof. Dr. Sencer İMER
Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Doç. Dr. Tayfun ACARER
Dr. Paul DOANY
Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ
Dr. Cebrail TAŞKIN
Hakan BAKIR
Yücel BAĞRIAÇIK
İbrahim Hakkı ALPTÜRK
Suat BAYSAN
Mehmet ÖZEN
Ahmet Hamdi ATALAY
Kamil TAŞÇI
Halil YALÇIN
İsmail ERGÜNEŞ
Güven PADO

 


Temsilciler

Bursa
Murat AGA
 
ABD
Cemal PEHLİVAN
 
İngiltere
Atila MADAKBAŞ
 
Afrika
Yusuf MUHAMMED

Sudan
Mutasim MOHD
 
Frankfurt
Hüseyin YILDIRIM
 
Lübnan
Robert KHARSA