Sodexo’dan enerji verimliliği hizmeti

Sodexo’dan enerji verimliliği hizmeti

Yaşam Kalitesi Hizmetlerinin lider firmalarından biri olan ve iş ortaklarına yemekten teknik mühendislik hizmetlerine, tesis yönetiminden temizliğe 50’ye yakın alanda hizmet veren Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi alarak iş ortaklarına sunduğu hizmetleri genişletiyor. Yetki belgesi, Sodexo’ya EVD şirketi olarak plaza, ofis, AVM, hastane, okul, otel, kamu binaları, depolar gibi binalarda enerji etütleri yapma, verimlilik arttırıcı projeleri hazırlama ve uygulama ve enerji yönetimi danışmanlığı gibi hizmetleri sunma yetkisi sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde ‘kaynakların doğru kullanımı’ en çok konuşulan konuların başında geliyor. Dünya çapında 80 ülkede her gün 75 milyondan fazla insanın yaşamına dokunan Sodexo, kaynakların doğru kullanımı adına Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi ile enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflerken iç ortam hava kalitesini sürekli gözetim altında tutarak iş ortaklarına sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını hedefliyor.

Sodexo, iş ortaklarının sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde, enerji yönetimine ilişkin çözümlerini 5 başlıkta kurguluyor

Enerji ve sürdürülebilirlik stratejisi

Dünya genelinde birçok firma karbon nötr bir strateji hedefliyor. Sodexo, iş ortaklarının sürdürülebilirlik stratejilerini uçtan uca çözümlerle desteklemektedir. Global standartlara (ISO 50001, LEED, Energy Star, vb.) uyum, enerji tüketimlerinin aktif takibi gibi enerji yönetim uygulamaları enerji performans göstergeleri ile desteklenerek iş ortaklarına sunulmaktadır.

Yasal mevzuatlara uyum

Sodexo, hizmet verdiği tüm alanlarda yasal gerekliliklere %100 uymakta ve iş ortaklarının da yasal gerekliliklere (enerji etütlerinin gerçekleştirilmesi, enerji yöneticiliği vb.) uyum süreçlerini yönetmektedir. Sodexo’nun iş ortakları çok sayıda paydaş yerine sadece Sodexo ile tüm süreçleri takip edebilmektedir.


Enerji tedarik stratejileri  

Sodexo, iş ortaklarının enerji sözleşmelerinin ve enerji birim fiyatlarının değerlendirilmesi, olası cezaların yansımaması için tüketimlerin aktif takibinin sağlanması ile enerji tedarikinde karşılaşılabilecek riskleri bertaraf etmeyi hedefliyor.

Performans ölçümleri ve raporlamalar

Enerji yönetim hedeflerini gerçekleştirmek için tüketim verilerini bilmek, izlemek ve analiz etmek kritik öneme sahip. Sodexo verileri iki yolla denetim altında tutabiliyor: Analiz & Raporlama ve Saha Denetimleri.


Teknoloji ile desteklenen verimlilikler

Enerji tüketimlerinin azaltılması için Sodexo’nun çok sayıda çözümü (otomasyon çözümleri, HVAC sistem değerlendirmeleri, aydınlatma kontrolleri, yenilenebilir enerji uygulamaları, vb.) mevcut. Bununla birlikte nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları da sürekli veri eldesi ve elde edilen verilerin analiz edilerek anlamlı sonuçlar elde edilmesi noktasında her geçen gün uygulamadaki yerini arttırıyor.