Ankara Kalkınma Ajansı, 2018'de 15 milyon lira hibe desteği sağlayacak

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018'de 15 milyon lira hibe desteği sağlayacak

Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000 TL tutarında hibe desteği sağlayacak.

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı ile ileri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlanıyor. Programa, işletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Üniversiteler başvuru yapabilecek. Toplam bütçesi 10 milyon TL olan İleri Teknoloji Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programında; asgari destek tutarı 25 bin TL, azami destek tutarı 500 bin TL olarak belirlendi. Program başvuruları, internet üzerinden (KAYS-PFD) sistemi üzerinden yapılacak. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 9 Mart 2018 saat 23.50 ve e-imza / ıslak imzalı taahhütname son teslim tarihi ise 16 Mart 2018 saat 17.00.

Ticarileşen yerel ürünlere destek

Açıklamada, Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında Ankara'nın yerel ürünlerinin üretiminde yenilikçi uygulamaların ve yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve kooperatiflerin programa başvuru yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Toplam bütçesi 5 milyon TL olan Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programında; asgari destek tutarı 25 bin 000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL olarak belirlendi. Program başvuruları, internet üzerinden (KAYS-PFD) sistemi üzerinden yapılacak. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 16 Mart 2018 Saat 23.50 ve proje dosyası son teslim tarihi 23 Mart 2018 Saat 17.00'dir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve ekleri www.ankaraka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinde mevcuttur. Başvurular www.ankaraka.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak elektronik ortamda yapılmalıdır. Başvuruların matbu kopyaları taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese teslim edilmelidir: T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cad. No: 11 06460 Çankaya/ ANKARA" ifadelerine yer verildi.