ICT
Çağrı merkezleri hizmet kalitesi standartlarında değişiklik

Çağrı merkezleri hizmet kalitesi standartlarında değişiklik

EPDK’nın hazırladığı “Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar”nı düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 22 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan elektrik dağıtım şirketleri ile görevli görevli tedarik şirketleri çağrı merkezleri hizmet kalitesi standartlarına ilişkin usül ve esasların 5.maddesinde değişikliklere gidildi. Yapılan değişikliğe göre bundan böyle çağrı merkezi sisteminde kayıt altına alınan işlemlere ve raporlamalara esas veriler TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanacak. Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri çağrı merkezi hizmetini TS EN 15838 ve/veya TS EN ISO 9001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartlarına uygun olarak verildiğini belgeleyecekler. Bu belgeler TÜRKAK’ın hizmet kapsamında olması halinde TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon sisteminde karşılıklı tanıma anlaşmasına sahip akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmiş olacak.

Ayrıca şirketler çağrı merkezinin gerekli niteliklere sahip olduğu, ilgili standartlara uygun şekilde işletildiği ve üretilen raporların doğruluğu, belirtilen standartlara sahip belgelendirme kurumuna yıl içinde incelettirir ve belgelendirilen sonuç raporu yıllık olarak takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Kurum’a sunacak. Rapor, ilgili hizmet standartlarına uyum, verilerin güvenliğinin ne şekilde sağlandığı ve üretilen raporların doğruluğunun inceleme yöntemlerini de içerecek.