ICT
Vodafone’dan gençler için büyük meslek edindirme programı

Vodafone’dan gençler için büyük meslek edindirme programı

Vodafone, geçen yıl Ekim ayında duyurduğu yeni marka konumlandırma stratejisinin devamı olarak genç işgücüne yönelik devrim niteliğinde bir adım attı. Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere “Gelecekteki Seni Keşfet” adı altında uluslararası bir program başlatan Vodafone, 18 ülkede yaklaşık 10 milyon genç için dijital ekonomiye yönelik kariyer tavsiyesinin yanı sıra eğitim içeriklerine erişim imkânı da sunacak.

Vodafone ayrıca, kendi bünyesinde çalışan gençlerin sayısını artırarak, daha fazla sayıda gence dijital bir işyerinde doğrudan deneyim kazanma imkânı sunmayı hedefliyor. Buna göre Vodafone, 2022 yılına kadar 100 bine yakın genç çalışana ulaşmak için halihazırda tüm dünyada uygulamakta olduğu mezun, çırak, stajyer ve iş deneyimi programlarının kapsamını genişletecek. Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao, konuyla ilgili şunları söyledi: “Genç nüfusun önemli bir bölümünün istihdam dışı kaldığı bir toplumun gelişmesi mümkün değildir. Yıllar içinde yeni teknolojiler pek çok sektörde köklü mesleklerin yerini almaya başladı ve iş fırsatlarının daralmasına neden oldu. Bununla birlikte, eski meslekler kaybolurken, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Zaman içinde her bir işyeri dijitalleşerek teknolojik beceri ve uzmanlıklara yönelik talebin artmasında rol oynayacak. Vodafone olarak, yeni neslin yeni iş dünyasına bağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz.”

Gençler için kariyer desteği verecek

Vodafone, geçen yıl uzman psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimciler ile birlikte çalışarak, “Geleceğin Mesleği” (https://www.vodafone.com.tr/GeleceginMeslegi) adı altında, akıllı telefonlar üzerinden sunulan bir servis geliştirdi. Bu servis, gençlerin dijital ekonomide iş bulmak için gerekli yeni beceri ve fırsatlara erişimini sağlayacak, basit ama kapsamlı bir çözüm olarak tasarlandı.

“Geleceğin Mesleği” uygulamasında ilk adımda, bireyin eğilim ve ilgi alanlarını anlamak üzere bir dizi psikometrik test çözülüyor. Bu testlerden çıkan bulgular, dijital ekonominin sunduğu en uygun meslek kategorisi ile eşleştiriliyor. İkinci adımda birey, seçmiş olduğu lokasyonda bulunan, Vodafone bünyesindeki iş imkânları da dahil olmak üzere belli iş olanaklarına yönlendiriliyor. Kullanıcılar ayrıca, online kanallar üzerinden dijital beceri eğitimleri sunan ve pek çoğu ücretsiz olan kurslara da ulaşabiliyor. Testleri tamamlayan kullanıcılar, kendi beceri ve ilgi alanlarını özetleyen, özgeçmişlerinde ya da iş başvurularında kullanabilecekleri bir değerlendirme notuna da sahip oluyor.

Genç istihdamında hedef büyüttü

Lider bir teknoloji firması olan Vodafone, gençler arasında güçlü bir işveren markası olarak biliniyor. Faaliyet gösterdiği 26 ülkede, mezun, çırak ve stajyerlere yönelik oturmuş programların yanı sıra lisede okuyan kız öğrencilere yönelik kodlama dersleri de dahil iş deneyimi odaklı çok çeşitli fırsatlar da sunuyor. Vodafone, önümüzdeki 5 yılda 25 yaş altı gençlerin iş dünyasını deneyimlemesi için sunduğu fırsatları iki katına çıkararak toplam 100 bine yakın gence ulaşmayı hedefliyor. Bu girişim, Vodafone’un 33 yıllık tarihinde gençlerin eğitim ve gelişimine odaklanan en büyük taahhüt olacak.

Gençler destek bekliyor

Vodafone’un YouGov’a yaptırdığı ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkede 18-24 yaş arası 6 bin genç ile gerçekleştirilen araştırmada, gençlere geleceğe yönelik kariyer beklentileri ve endişeleri soruldu. “Z Kuşağının Durumu” (The State of iGen) başlıklı araştırma, tüm dünyada 18-24 yaş arasındaki gençlerin “dijital doğan” ilk nesil olmalarına rağmen dijital ekonomide var olmak için yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşündüklerini ortaya koyuyor. Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle oldu:

  • Araştırmada görüşü alınan gençlerin üçte ikisinden fazlası (%67), eğitim hayatları boyunca ya da mezun olduktan sonra aldıkları kariyer tavsiyesinin yetersiz olduğunu ya da hiç tavsiye almadıklarını söyledi.
  • Eğitim hayatları esnasında kariyer tavsiyesi alanların yalnızca %15’i, aldıkları kariyer tavsiyesinin geleceğe yönelik ve dijital mesleklere odaklı olduğunu belirtti. %38’i, aldıkları tavsiyenin dijital olmayan ve tamamen geleneksel mesleklere odaklandığını; %22’si ise aldıkları kariyer tavsiyesinin “modasının geçtiğini” ifade etti.
  • Gençlerin yarısından fazlası (%56), kendi nesilleri için en büyük zorluğun, yüksek maaşlı ve kalıcı bir iş bulmak olduğuna inanıyor. Bu oran, genç kadınlar arasında %64’e yükseliyor.
  • Gençlerin beşte birinden fazlası (%23), tüm inancını yitirmiş olup, temel nitelikli bile olsa herhangi bir işe girmesini sağlayacak donanıma sahip olmadığını düşünüyor.

Türkiye’den 502 genç katıldı

“Z Kuşağının Durumu” başlıklı araştırmanın Türkiye ayağı ise 502 gencin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın Türkiye sonuçlarında öne çıkan konular şöyle oldu:

  • Araştırmaya katılan her 5 gençten biri (%63) iş bulabilmek için gerekli becerilerden yoksun olduğunu söyledi. Gençlerin %37’si, kendi nesilleri için en büyük zorluğun yüksek maaşlı ve kalıcı bir iş bulmak olduğunu belirtirken, %50’si,bir şirket için çalışmaktansa kendi işini kurmayı ya da girişimci olmayı tercih ediyor.
  • Gençlerin üçte ikisinden fazlası (%54) yeterli kariyer tavsiyesi almadığını, %47’siise aldığı tavsiyelerin geleneksel işlere odaklı olduğunu belirtti.
  • Gençlerin %47’si, 50 yıl içinde pek çok işi makinelerin yapacağını düşünüyor, %36’sı ise dijital ekonominin iş fırsatlarını artıracağına inanıyor.
  • Gençlerin %25’i, kendini dijital ekonomiye hazır hissetmiyor, %20’si de kendi becerilerine uygun dijital işlerin neler olduğunu bilmiyor.