ICT
ICT Media Dergisi teknoloji ile ilgilenen herkes için bir kaynak

ICT Media Dergisi teknoloji ile ilgilenen herkes için bir kaynak

"Sektör yayıncılığı yapmanın kolay bir iş olmadığını biliyorum. Ancak, ICT Media, klasik yayın anlayışının ötesine geçerek, sektörün bütün alanlarına geniş bir perspektiften bakan bir yayıncılık anlayışıyla, bu zorluğu aşmıştır. ICT Media’nın, kamuoyunda ve birçok sektörde teknoloji farkındalığı oluşturulmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyorum."

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, başta gazete, televizyon ve radyo olmak üzere geleneksel medya araçlarının tümünde dijitalleşmenin etkilerinin hissedildiğini söyledi. Sosyal medyanın geleneksel medya araçlarına olan ilgiyi azalttığına dikkat çeken Özlü, sektörün biryandan mevcut hitap ettiği kitleyi elde tutmaya çalışırken, diğer yandan da dijitalleşme ile yeni kuşağın ilgisini çekmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye’nin dijitalleşme konusunu kısa süre içerisinde gündemine aldığını ve hükümet olarak konu ile ilgili çalışmalara başladıklarını vurgulayan Özlü şu bilgileri verdi: “Sanayide Dijital Dönüşüme yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız bünyesinde Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi kurulmuştur. Dijitalleşme süreçlerinde daha da somut adımlar atılmasına yönelik dördüncü sanayi devrimi konusunda çalışmalar yürütecek olan “Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” hazırlık toplantısı 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Türkiye’nin dördüncü sanayi devrimi sürecine hazır olması amacıyla oluşturulmuştur. Platformun İcra Kurulu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Başkanlığında; TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, TTGV ve YASED Başkanlarından oluşmaktadır. Platform çatısı altında operasyonel işlemleri gerçekleştirmek üzere dijital teknolojiler, ileri üretim teknikleri, açık inovasyon, eğitim, altyapı ve standardizasyon, patent ve mevzuat temalı çalışma grupları oluşturulmuştur. Platformun sekretaryası Dördüncü Sanayi Devrimi Dairesi tarafından yürütülmektedir.

Bu platform ile birlikte imalat sanayinin dijital dönüşümü için üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, teknoloji üretimi ve etkin biçimde kullanımı için profesyonel yetkinliklerin artırılması planlanmaktadır. Bir taraftan teknolojinin üretimi konusunda Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin odak şekilde kurgulanmasıyla öncelikli dijital teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak ve diğer taraftan teknolojinin kullanılması boyutunda KOBİ’ler başta olmak üzere sanayi işletmelerinin dijital dönüşümlerinin de kolaylaştırılması amacıyla teşvik mekanizmaları hayata geçirilecektir. Platformun hedefi yüksek teknolojili ürünleri tasarlayabilen ve üretebilen bir sanayi sektörü inşa edilmesidir.”

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu Çalışma Grupları’nın hazırladığı raporların bakanlığa iletildiğini bildiren Bakan Özlü, çalışma grupları raporlarından gelen öneriler ışığında Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından “KOBİ'lerde Dijital Dönüşümünün Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması” çıktıları kullanılarak İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Yol haritasının çıkarılma aşamasında, ulusal ve uluslararası veriler analiz edilerek bir model oluşturulduğunu kaydeten Özlü, şöyle devam etti: “Oluşturulan model neticesinde: Kimya ve İlaç, Motorlu kara taşıtları, Makine ve teçhizat, Gıda, Yarı iletkenler ve elektronik, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştır. Bu sektörlere yönelik ağırlıklı temalar ise: dijitalleşme, teknoloji ve Ar-Ge yoğunluğu, dış pazar odağı, yurtiçi üretim ve yerlileşme önceliği, işgücü niteliğinin geliştirilmesi, ölçek ekonomileri ile verim artışı olarak belirlenmiştir.

Oluşturulan yol haritasının uygulanması aşamasında belirlenmiş olan 5 odak sektöre (Kimya ve İlaç, Motorlu Kara Taşıtları, Makine ve Teçhizat, Gıda ve İçecek, Yarı İletkenler ve Elektronik) yönelik detaylı endüstriyel planlara ve saha çalışmaları sonucu belirlenecek kritik eylem ve kolaylaştırıcı uygulamaların detaylı planlarına “Sanayi ve Teknoloji Hamlesi için Geleceğin Teknolojileri ve Endüstrilerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında çalışılmaktadır.

Dördüncü sanayi devrimi etki alanları şu maddelerle özetlenebilir: üretimde verimlilik, yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim, nitelikli işgücü, ihracat.

Yukarıda verilen etki alanlarının muhtemel sonuçlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: Üretimde verimliliğin etki kaldıraçları değişecek, dijital teknolojiler ve ileri üretim teknikleri verimlilikte yeni ufaklar açacak, Kısa vadede en çok, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörleri etkileyecek, Rutin işler ve düşük beceri gerektiren meslekler yok olacak, veriye dayalı işler ve dijital becerilere dayalı meslekler artacak, küresel ticaret kalıpları değişecek, bazı ürünlerin ticareti daha bölgesel hale gelecek, küresel değer zincirleri dijitalleşecek.

İmalat sanayimizin dijital dönüşümü ile teknoloji üretim kapasitemiz güçlendirilecek ve işletmelerimizin dijital dönüşüm yolculukları kolaylaştırılacaktır. Yürütmekte olduğumuz çalışmalardan bir diğeri dijital dönüşüm merkezlerinin kurulması ile firmalara dijital dönüşüm konusunda eğitim ve danışmanlıklar verilecektir.

Sonuç olarak,

• Dijital dönüşümün etkisi sanayimiz, sanayicimiz ve sanayi işgücüyle sınırlı olmayacak, yaşamın tüm alanlarını ve toplumun her bireyini etkileyecektir.

• Türkiye’nin cari açığı ve dış ticaret açığı teknoloji açığından kaynaklanmaktadır. Teknoloji açığımızın büyümesi cari açığımızı daha da arttıracaktır. Dördüncü sanayi devrimi bu açığı kapatmamız için büyük bir fırsattır.

• Her sektörde olduğu gibi medya sektörü de bu dijital dönüşümden etkilenecektir. Akıllı telefonlar ve mobil ağlar bu etkileşimi daha da hızlı hale getirecektir.

• Özellikle dijitalleşmenin etkisinin çok fazla hissedildiği yeni kuşağın büyük çoğunluğu sosyal medyanın da artan çeşitliliği ile gazete, dergi, radyo ve televizyonlara daha az zaman ayırarak medyayı da dijital ortamlardan takip etmeyi tercih etmektedir.

• Dolayısıyla zor ve sıkıntılı bir dönemin başladığı geleneksel medya da, kendisini dijital dönüşüme adapte ederek, bu zor ve yıkıcı durumdan kurtarma yoluna gidecektir.”

Bakan Özlü, sektörün iletişim merkezi ICT MEDIA’nın 100 sayısına ulaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Sektör yayıncılığı yapmanın kolay bir iş olmadığını vurgulayan Özlü şunları söyledi: “Ancak, ICT Media, klasik yayın anlayışının ötesine geçerek, sektörün bütün alanlarına geniş bir perspektiften bakan bir yayıncılık anlayışıyla, bu zorluğu aşmıştır. ICT Media’nın, kamuoyunda ve birçok sektörde teknoloji farkındalığı oluşturulmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Teknoloji ile ilgilenen herkes için bir kaynak olan ICT Media’yı tebrik ediyorum. Daha nice yüz sayılar diliyorum.”

ICT Media'nın 100. sayı özel baskısına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://online.fliphtml5.com/kfal/rwks/