ICT
PTT İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

PTT İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan konuyla ilgili yeni yönetmelik şöyle:

Madde 1 - 10 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.