TÜRKKEP 2020’de yüzde 60 büyüme bekliyor

TÜRKKEP 2020’de yüzde 60 büyüme bekliyor

Mobilleşen ve dijitalleşen hayatta bireylerin ya da şirketlerin kamusal ya da ticari faaliyetlerini online ortamda yürütmesinin gerekliliği sektör liderleri tarafından yıllardır ifade ediliyordu. Tüm ihtiyaçları online ortamda çözebilen hizmetleri içine alan e-dönüşüm pazarının önemi COVID-19 pandemisi ile birlikte gözler önüne serildi. Sektör bu süreçte yüzde 25 büyüme gerçekleştirdi. E-dönüşüm pazarının en önemli hizmet sağlayıcılarından TÜRKKEP’in Genel Müdürü Olcay Yıldız, pandemi sürecinde şirketlerin, Kobi’lerin ve bireylerin e-dönüşüm hizmetlerinden yararlanma oranlarının önemli oranda arttığını, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) satışlarında yüzde 50 büyüme yaşandığını ifade etti.

E-dönüşüm pazarında yetkilendirildiği 2013 yılından bu yana hizmet veren TÜRKKEP, e-dönüşüm hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi, güvenilirliği, çözüm odaklı yaklaşımı ve ihtiyaç temelinde geliştirdiği hizmetler ile şirketlerin tüm resmi yapılanmasına yönelik işlerini kolaylaştırıyor. Kurumlar arası evrak akışını disipline ederek, iş akışını resmileştiren TÜRKKEP, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-saklama, e-imza, KEP Kurumsal Çözümler gibi ürün ve hizmetler sunuyor. Bu hizmetler ile iş gücü, kağıt ve arşiv maliyetlerinde tasarruf sağlarken kayıt dışının engellenmesi ve verilerin güvenli ortamlarda uzun süre saklanmasına olanak sağlıyor. Şirketlerin iş sistemleri ile entegrasyon, süreç yönetimi, bu teknolojilerin iş senaryolarında kullanılması ve sunduğu satış sonrası hizmet yaklaşımı ile de sektörde öncü olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’de büyük ve küçük ölçekli birçok şirketin çözüm ortağı olan TÜRKKEP, gerçek ve tüzel kişi müşteri sayıları ve sektörel yaygınlığı açısından pazar lideri konumunda. TÜRKKEP, Boyner, Eroğlu Holding, Hugo Boss, Şişecam, Anadolu Holding, Enka, Bilfen Okulları, TGS Yer Hizmetleri, Vodafone, Türk Telekom gibi birçok şirketin çözüm ortağı…

Pandemide geleneksel iş süreçlerinden elektronik iş akışlarına doğru hızlı bir geçiş oldu

Pandemi döneminde evden çalışma sistemi ile birlikte e-dönüşüm hizmetlerini kullanmayan şirketlerin süreçten negatif etkilendiğini belirten TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız “kağıt ortamında yapılan sözleşmelerin, banka talimatlarının yerine temassız ve kağıtsız ortamda online yapılmasını önemi ortaya çıktı. İK yönetiminin ve mali süreçlerin dijital yürütülmesi gerektiğini tüm şirketler bu dönemde kavradı. Geleneksel iş süreçlerinden elektronik iş akışlarına doğru hızlı bir geçiş oldu. Bu geçiş güven katmanını zorunlu hale getirdi. Kısa ve orta vadede yapılması planlanan birçok çözüm öne alındı. Bu dönemde özellikle KEP ve e-İmza çözümlerimize oldukça yoğun talep aldık. E-dönüşüm artık yeni dünyanın vazgeçilmez bir parçası. e-Kimlik geçişinin tamamlanması ile birlikte önümüzdeki dönemde bireysel KEP adresi kullanımında ciddi bir artış öngörüyoruz” dedi.

Şirketler KEP ile maliyet avantajı sağlıyor

Kişisel hataların minimize edildiğini ve şirketlerde özellikle arşivleme, gönderim, kağıt, insan kaynağı maliyetlerinde yaklaşık yüzde 80’e varan tasarruf sağlandığının altını çizen Yıldız ‘Fatura, sözleşme, bordro vb değerli kağıtların geleneksel yöntemlerle alıcısına iletilmesi, mevzuatlar ve yasal yükümlülükler gereği on yıllarca saklanması ile oluşan arşiv maliyetleri, buna bağlı olarak lojistik ve insan kaynakları maliyetleri şirketlere ciddi yük bindiriyor. TÜRKKEP olarak verdiğimiz birçok hizmetle geriye dönük evrak takibinden, insan kaynakları yönetimindeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine, veri akışının takibinden kişisel hataların minimize edilmesine kadar şirketlerin iş yükünü azaltan ürün ve hizmetleri en güvenli ortamda sağlıyoruz. KEP, maliyet avantajının yanı sıra şirketleri disipline eden ve kişilere bağımlılığı azaltan bir sistem’ şeklinde ifade etti.

TÜRKKEP 2020 sonunda yüzde 60 büyüme hedefliyor

2008 yılında kurulmuş olan TÜRKKEP, 2013 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından KEP Hizmet Sağlayıcısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından da e-Fatura Özel Entegratör’ü olarak yetkilendirildi. TÜRKKEP, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Yazışma, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-Saklama hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağlayabilen ilk özel şirket olma özelliği taşıyor. TÜRKKEP, ayrıca e-İmza, e-Defter ve KEP Mutabakat çözümleri ile KEP İK, ve entegrasyon hizmetleri ile de kurumsal müşterilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve hizmetler sağlıyor. Toplamda 200’e yaklaşan bayi sayısı ile Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren TÜRKKEP, 2019 yılını 30 milyon TL ciro ile kapatırken 2020’yi yüzde 60 büyüme ile 48 milyon TL ciro ile kapatma hedefinde. Şirket 5 yıllık süreçte uzaktan kimlik denetimi, güven hizmetlerinin devletler arası çalışabilirliği ve yeni ortak altyapıların geliştirilmesi gibi ARGE konularını da hayata geçirerek benzer büyüme trendini sürdürmek hedefinde.

Kısaca KEP (Kayıtlı Elektronik Posta )

KEP hizmeti her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini sağlayarak yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistem. KEP ile her türlü bildirim, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, hesap özeti, bordro, ihtar, ihbar, talimat gibi gönderileri elektronik ortamda hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Alınan ve gönderilen iletiler de KEP posta kutusunda veya ayrıca satın alınabilen saklama alanlarında on yıllar boyunca dijital olarak saklanabiliyor.