Bilgi Güvenliği Derneği yeni binasını açtı

Bilgi Güvenliği Derneği yeni binasını açtı

2007 yılından bu yana bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında çeşitli faaliyetler yürüten Bilgi Güvenliği Derneği, çalışmalarını yaygınlaştırmak adına, Ankara’da yeni bir bina açtı.

Ümitköy’de gerçekleştirilen açılış törenine, kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi pek çok isim katıldı.Saat 16.00’da gerçekleştirilen açılış töreninde ilk olarak konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel, derneğin kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’de siber güvenlik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesinde aktif rol oynadığını kaydederek şunları söyledi: “Bu çerçevede, “Elektronik İmza Kanunu”, “Kişisel Verileri Koruma Kanunu”, “Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi” ve “Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı” taslak dokümanlarının hazırlanmasına öncülük etmiş, hazırladığı taslak metinler kabul görmüştür. Ulusal Politika ve Stratejilerin belirlenmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, önemli konuların gündeme alınması, kamu-sanayi-endüstri iş birliklerinin oluşturulmasında etkin rol üstlenmiştir.” Yücel, konuşmasında, Bilgi Güvenliği Derneği’nin bugüne kadar çalıştay, sempozyum, konferans ve kamp gibi pek çok etkinlik gerçekleştirmiş olduğunu belirterek “Siber güvenlik konusunda bireyler ve kurumların farkındalığının artmasına yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilgi ve tecrübe birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki iş birliğini arttırmak bu derneğin temel hedefleri arasındadır.” ifadelerini kullandı.

 
Törende Yücel’den sonra söz alan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, nesnelerin internetini “yeni bir yaşam biçimi olarak” tanımlayarak, bu yaşam biçiminin yeni hizmetler sunulması yoluyla yaşamın farklı alanlarını şekillendirdiğini ifade etti. İnternet uygulamalarının kullanımında görülen yaygınlaşmanın güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini hatırlatan Koç, “Makinalar arası iletişim, nesnelerin interneti, yapay zeka ve blokzincir teknolojisi uygulamalarının artması ile siber tehdit ve tehlikeler olağan üstü artış göstermekte olup bu durum ülkeler, kurumlar ve bireyler için hayati hale gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Açılış töreni, konuşmaların ardından kurdela kesilmesiyle sona erdi.