2023 yılında dünya çapında afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların dörtte birine Türkiye ve Suriye'deki depremler neden oldu
2023 yılında dünya çapında afetlerden kaynaklı ekonomik kayıpların dörtte birine Türkiye ve Suriye'deki depremler neden oldu
Aon'un yayımladığı Küresel Doğal Afetler Raporu’na göre 2023 yılında küresel doğal afetler toplam 380 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu. 2023 yılındaki tüm ekonomik kayıpların yaklaşık dörtte biri ise Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerden kaynaklandı.