Adres Bilgileri

Bişkek Cad. (8. Cad) 83/4 Emek, Ankara TÜRKİYE

İletişim

ICT GRUP

BASIN YAYIN MÜHENDİSLİK
ORGANİZASYON DANIŞMANLIK A.Ş.
Adına
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Murat PEHLİVAN
muratpehlivan@ictyayin.com.tr
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan PEHLİVAN
adnanpehlivan@ictyayin.com.tr
 
Akademik Editörler
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Çetin ELMAS
 
Haber Merkezi
Selenaygül ŞENOL
 

ICT B2B Koordinatörü
Feridun PORTAKAL

Tasarım ve Görsel Sanat Yönetmeni
M. Sait KIRAN
tasarim@ictyayin.com.tr
 
Redaksiyon
Ayşe BAHŞİŞOĞLU
 
Reklam Sorumlusu
Selenay ŞENOL
selenaysenol@ictyayin.com.tr
 
Hukuk Danışmanı
Av. Murat Esat KILIÇ
 
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN
Prof. Dr. M. Sezai  TÜRK

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Prof. Dr. İnan GÜLER
Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
Prof. Dr. Tuncay YİĞİT

Doç. Dr. Tayfun ACARER
Dr. Paul DOANY
Dr. Tacettin KÖPRÜLÜ
Dr. Cebrail TAŞKIN
Dr. Ahmet Güven PADO
Mehmet Candan TOROS

Hakan BAKIR
Yücel BAĞRIAÇIK
İbrahim Hakkı ALPTÜRK
Suat BAYSAN
Mehmet ÖZEN
Ahmet Hamdi ATALAY
Halil YALÇIN
İsmail ERGÜNEŞ

 


Temsilciler

Bursa
Murat AGA
 
ABD
Cemal PEHLİVAN
 
İngiltere
Atila MADAKBAŞ
 
Afrika
Yusuf MUHAMMED

Sudan
Mutasim MOHD
 
Frankfurt
Hüseyin YILDIRIM
 
Lübnan
Robert KHARSA