Adres Bilgileri

Bişkek Cad. (8. Cad) 83/4 Emek, Ankara TÜRKİYE

İletişim
Genel

3 derece ısınmanın zararı 178 trilyon dolar

Deloitte’un hazırladığı Dönüm Noktası başlıklı analiz, küresel ısınmanın ekonomileri nasıl etkileyeceğini ortaya koyuyor. Analize göre Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen ortalama sıcaklık kriterlerine uyulursa küresel ekonomi