2019 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRENDLERİ

2018 yılı Bilişim teknolojileri trendlerinden bahsederken 5G teknolojilerinin ilerlemesine dikkat çekmiştik, bu sene de 5G teknolojilerinin gelişmesine ve hatta uygulamaya geçilmesini de göreceğiz. Qualcomm, Intel, Ericcson, Samsung gibi sektörün önde gelen şirketleri test kurulumlarına başladılar. Mobil cihazların gelişimi de aynı hızda olmasa da gelişiyor, 2020 yılına kadar birçok bilinen markanın 5G teknolojileri uyumlu telefonları pazara sunacağı bildiriliyor faka 5G standartlarının henüz tam olarak netleşmemesi dünya ICT sektörünün önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Bu belirsizliklere rağmen şirketlerin kendi yaklaşımları ile 5G teknolojik gereksinimlerini yerine getirerek test kurulumları gerçekleştiriyorlar. Geçen günlerde Çin’in Fujian eyaletinde 5G teknolojilerini kullanarak bir hayvan hastanesindeki doktorun 50 km uzaklıktaki başka bir hastanede robot kollarla bir domuza karaciğer ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiğini okumuştuk. Türkiye’de de 5G çalışmaları hızla devam ediyor, Ankara’da deneme amaçlı bir 5G vadisi kuruldu ve test çalışmalarına başlandı.

2018 yılı yapay zekâ teknolojileri ve bu teknolojileri kullanan ürünlerin konuşulduğu bir yıl oldu. Yapay zekâ uygulamalarından biri olan Chatbotlar, geçen yıl beklenen gelişmeyi gösterememelerine rağmen bu yıl yine en fazla konuşulacak konulardan biri olacak. Doğal dil işleme ve söylenen bir cümleden anlam çıkarma süreci olan duyarlılık analizi konularında yapılan çalışmaların chatbot teknolojilerine yansıması ile servis sektörünün taleplerini karşılayan ürünler pazara gelebilir. Yapılan araştırmalara göre sektörün %40’lık bir kısmı Chabot uygulamalarını hemen kullanma konusunda eğilim gösteriyorlar. Servis sektöründe chatbot uygulamalarının kullanılması bazı alt seviyeli tam ve doğru tanımlanmış isteklere cevap veren insan gücünü olumsuz yönde etkileyebilir ama daha karışık sorgulama ve işlemler için daha bilgili ve yetişmiş insan kaynağına her zaman gereksinim olacak.

2018 yılının bir diğer teknolojik kavramı da multicloud yani çoklu veya birleşik bulut diyebileceğimiz kavram olacak. Yani tek tek genel bulut , özel bulut, veri merkezi veya “on premise” denilen ve lokal ortamlarda çalışan uygulamaların kullanıcıların isteklerini ve gereksinimlerini tam olarak karşılayamaması, hiçbirinin tek başına en iyi çözüm olmaması nedeni ile, bu çözümlerin tümünün birlikte kullanılabileceği ortamların oluşması gerekliliği , yani bir nevi tümü birbirine bağlı, ilişkilendirilmiş bir bulut servisinin kullanılması, böylece şirketlerin sürekli değişen teknolojik gereksinimlerine daha rahat ve hızlı cevap verilebilmesi modeli. Yani çok basit olarak tarif etmek istediğimizde şirketlerin mesela kendi özel CRM sistemlerinin, daha kapsamlı public bulut ortamında çalışan başka bir bulut CRM sistemine herhangi bir ağ güvenlik endişesi taşımadan entegre olabilecekleri bir çözüm. Amazon ve Alibaba kullanıcıların bu tür isteklerine cevap verecek şekilde altyapılarını değiştiriyorlar. Diğer önemli oyuncular da ya organik olarak ya da çeşitli satın almalarla pazarın beklentilerini yerine getirecekler.

Blockchain teknolojisi 2018 yılında olduğu gibi bu sene de gündemde yerini alacak ama bu Teknoloji tam olarak anlaşılamadığından veya herkes değişik şekilde anladığından ve kullanmak istediğinden kullanım çok yaygınlaşamadı. Birçok firma bu konuda kolay kullanılabilir bir versiyon çıkarmaya uğraşıyor ama hala bazı finansal uygulamalar dışında kripto paralar dışında yaygın uygulama alanı bulamadı.

2019 yılında konuşulacak diğer teknolojiler ise başta yapay zekâ ve uygulamalar, arttırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi ve benzerleri, geçen sene olduğu gibi bu sene de üstünde özellikle küçük ölçekli şirketlerin uğraşacakları ve ürün geliştirecekleri teknolojiler olacak gibi görünüyor. Yatırımcılar için de bu konular önemli ve çekici görünüyorlar. Öte yandan yapay zekâ ürünlerinin 5G altyapısı ile nesnelerin internet ortamında kullanılabilir olmaları herhalde teknolojik açıdan çok güzel kombinasyon olur.