KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM -3

Geçen ocak ve şubat sayılarında Kamuda dijital dönüşüm için yapılması gereken yönetimsel faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralamış Dinle, Ekibini Kur, Aksiyon Al, Değişimi Hissettir Dönüşüme Ortak Et başlıklarını konuşmuştuk. Bu sayıda geri kalanları aktarmaya çalışacağım.

• Dinle,

• Ekibini Kur,

• Aksiyon Al,

• Değişimi hissettir,

• Hedef Koy,

• Denetime açık ol,

• Başarıyı ödüllendir.

Hedef koy

Dijital dönüşümde hedefler koyarak hedefe giden her aşamayı ölçmelisiniz. Benim bu konudaki temel mottom "ölçmediğinizi yönetemezsiniz" dir.

• Personeli

• Servislerin kalitesini

• Servisleri oluşturan bileşenleri

• Paydaşları ve tedarikçileri

Gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetleri, sunduğunuz tüm servisleri ve paydaşları belirli bir performans metriği ile (KPI) ölçmelisiniz.

Ölçtüğümüz bu performansları şeffaf bir şekilde yayınlamalı, kendinizi ve biriminizi eleştirmekten çekinmemelisiniz. İşletmelerde ve özellikle kamuda yapılan önemli hatalardan biri de başarısızlığı gizlemektir. Ya da istatistiğin başarılı olanlarını yayınlayıp başarısız gözükenleri yayınlamamak, üst yönetime bildirmemektir. Sözgelimi bir uygulamanın cevap süresinde (response time) önemli iyileşmeler sağlamış olabilirsiniz. Diyelim ki 100 ms den 50 ms ye düşürdünüz yalnızca bu veriyi verir de erişilebilirliğinizin (availability) %98 den %93 e düştüğünü yayınlamaz iseniz adil ve şeffaf olmazsınız. Bu hem kendinizi hem kurumunuzu hem de paydaşlarınızı aldatmak demektir.

Bunların yanı sıra kamuda bilişimcilerimizin üzerinde çalışması gereken bir dizi temel doküman vardır. Bunlar;

• Stratejik plan (her kurum için 5 yılda bir ya da bakan değişimlerinde güncellenir)

• Kalkınma planları (beş yılda bir merkezi hükümet tarafından yayımlanır şuan 11. Kalkınma planı yürürlüktedir)

• Cumhurbaşkanlığı eylem planları (eskiden hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber cumhurbaşkanlığı eylem planlarını adını alan planlar 30-60-90-100 gün gibi değişik periyodların yanı sıra yıllık ve üç yıllık şeklinde olabilir)

• Siber güvenlik mevzuatı (siber güvenlik eylem stratejisi ve planı, kamu-net genelgesi, cumhurbaşkanlığı iletişim tedbirleri genelgesi)

• Uyulmak zorunda olunan diğer mevzuat (5651 sayılı internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu)

• Bilgi ve toplum Stratejisi ve eylem planları

Hedefleri koyarken bu plan ve mevzuatı kullanabilirsiniz, hatta kullanmalısınız. Çünkü bilişim kurumlarımızın ve organizasyonlarımızın ana faaliyet (mevzuat birimlerimizin) hedeflerine ulaşması için kullandığı en önemli araçtır. Dijital dönüşüm için gerekli yasal mevzuatı kullanarak kurumsal faaliyetleriniz için bilişimi bir kaldıraç olarak kullandığınızda içeride ve dışarıda daha çok destekçi bulacaksınız.

Denetime Açık Ol

Denetim elemanları ile uyumu yakalamak kamuda dijital dönüşüm için önemlidir. Biliyoruz ki özelde veya devlette denetim olmazsa olmazdır. Ancak burada atlanılmaması gereken konu denetim elemanlarının da kurumun ortak hedeflerine ulaşmak için yardımcılarınız olduğudur. Yanınıza gelen denetim elemanlarına ortak hedeflerinizi anlatın. Aynı gemide olduğunuzu ve ortak hedeflere yürüdüğünüz gerçeğini hatırlatın. Denetim elemanlarının ortaya koyduğu bulgulara bir fırsat gözü ile bakın, yanlışınız varsa düzeltin, hemen savunma içgüdüsü geliştirmeyin objektif olarak onların eleştirilerini dinleyin.

Unutma! Stefen zweng "Dersini değiştiremeyen yılan ölür, görüşlerini değişmesine engel olan zihinlerde öyle, özgün düşünme yeteneğini kaybederler" der.

Başarıyı ödüllendir

Ekibinizin gösterdiği başarıları ödüllendirmelisiniz. Bu bazen kariyer planlaması anlamında olabilir (daha fazla sorumluluk verme, müdür yapma, koordinatör yapma ..vb) bazen ise maaş artışı, ikramiye gibi maddi olabilir (kamuda maddi ödüllendirme çok zor ama yeni sözleşmeli bilişim uzmanlığı, sözleşmeli programcılık gibi kadrolarda artık bu mümkün). Başarısızlığı ise ikaz etmeli gerektiğinde ceza vermekten çekinmemelisiniz ve tüm bunları şeffaf bir şekilde yapmalısınız. Yaptığınız işte ne kadar adil olursanız, çalışanlarınızın işe bağlılığını o ölçüde artırırsınız.

Son olarak dijital dönüşümde her yönetici kendinden sonraki liderleri yetiştirmelidir. Zamanı geldiğinde de yetki delegasyonu yapmalı ve üzerindeki yükü hafifletmelidir. Hepimiz insanız ve enerjimiz, tutkumuz sonsuza kadar sürmez. Batılıların learning curve dediği öğrenme eğrisinde doygunluk noktasına geldiğinizde ya aynı Kurumda yatayda veya dikeyde pozisyonunuzu değiştirmek ya da başka bir organizasyonda yeni heyecanlara başlamanız gerekir.