TEKNOKENTLER VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ SARMALI

Ağustos sıcakları ve pandemi şartlarında bu başlıkta nereden çıktı diyebileceğiniz bir konuyu ele almaya çalışacağım.

Teknokentler ve Teknoloji Transfer Ofisleri’nin karmaşıklaşan yapısı…

Biliyorsunuz teknokentler 2001 yılında 4691 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve o günden bugüne kadar yayımlanan yasalar ile faaliyetlerine devam eden kuruluşlar. Kuruluş desteğini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sağlayan bu yapıların regülasyon işlemleri de yine aynı Bakanlığımızın ilgili müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Teknoloji Transfer Ofisleri de yine regülasyon açısından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK kurumu tarafından gerçekleştirilmekte. Bütçe TÜBİTAK 1513 programı tarafından 5+5 yıllığına fonlanmakta. Amacı öncelikle üniversite-sanayi iş birliğini gerçekleştirmek ve üniversitelerde elde edilen patentlerin lisanslama ve/veya diğer yöntemler ile ticarileşmesini sağlamak.

Buraya kadar belirttiğim konular yasa ve ilgili düzenlemeler ile kayıt altına alınmış ve sektörde herkes tarafından bilinen şeyler.

Peki sorun nedir? diye sorabilirsiniz.

Teknokent kurmak için gerekli başvuruları gerçekleştirdiniz ve mali yükümlülükleri yerine getirerek binanızı inşa ettiniz. Bina inşaatı sonrasında personellerinizi alarak iş ve işlemlerine başladınız. Alınan kiralar ile personel ve diğer giderlerinizin maliyetlerini karşıladınız. Buraya kadar sıkıntı yok. Çünkü normal işleyiş bu şekilde.

Öncelikle aşağıda belirteceğim konulara ilişkin olarak şu bilgiyi vermek isterim. Yasal olarak herhangi bir engel yok. Ama yapılan uygulamalar ne kadar ahlaki!

Teknokentte idari ve mali iş/işlemleri gerçekleştirmek için aldığınız personellerinizi Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile fonlatıyor musunuz?

1513 Teknoloji Transfer Ofisi bütçesini amacı dışında kullanıyor musunuz?

Asıl işi teknokentin mali ve idari işlerini takip ederek bakanlığa rapor sunmak olan personeli 1513 TTO Modül uzmanı olarak gösterebiliyor musunuz?

Bizlere ulaşan bilgiler yukarıda belirttiğim soruların tamamının gerçekleştirildiği yönünde.

Bu tür gayri ahlaki uygulamaları gerçekleştiren kurumlara ilişkin bizlere gelen bilgiler kurumlara da ulaşıyor mu? Haydi ulaşmadı ve kimse görmedi diyelim. Kamunun kaynağını bu şekilde tüketmek hangi vicdana sığıyor?

Amacımız 2023 Vizyon Çerçevesi içerisinde ülkemizin teknoloji alanında üst sıralara taşımak ise bu uygulamalar ‘dostlar alışverişte görsün’den ileriye gitmez bilmiş olalım.

Dostlar alışverişte görsün diyorsanız da amacı teknoloji üretmek olan bu yapılarda olmamalısınız.

Çünkü gelecek nesillerimize daha iyi günler yaşatmak adına kurgulandı bu yapılar.

Geldiğimiz noktada amacı dışında kullandığınız her bir kuruş, geleceğimizden çalınan bir değer olduğunu sizlere hatırlatmaya devam edeceğiz.

Bir de çözüm önerisi getirerek yazımı sonlandırayım istiyorum. Özellikle 1513 Teknoloji Transfer Ofisi desteği alan kurumların denetleme işlemi bağımsız özel kuruluşlar aracılığı ile zaman bağımsız olarak gerçekleştirilmeli. Hiçbir birime ve kuruma zaman ve mekân bilgisi verilmeden (ki veriler şişirilemesin) denetleme ve kontroller sağlanmalı.