YAZILIM ŞİRKETLERİ İÇİN SANAYİ SİCİL BELGESİNİN ÖNEMİ

Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler Sanayi Sicil Kanunu’nun 1’inci maddesi kapsamına alındı. Uzun yıllardır savunduğumuz yazılımın sanayi ürünü olarak değerlendirilmesi ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalara da Sanayi Sicil Belgesi verilmesi ve reel sektörün faydalandığı tüm teşvik ve desteklerden bilişim şirketlerinin de yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Tabii bu durumda yazılım ve bilişim şirketleri artık sanayi işletmeleri sayılacağından 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kayıt altına alınması, bu şirketlerin kayıtlarının tutulması gerekecek. Sanayi siciline kayıt zorunlu olup, olmayanlar hakkında idari para cezası uygulanmakta. Ayrıca aynı kanuna eklenen 3. Maddede bu durum açıkça belirtilmiş ve sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin1 Temmuz 2018tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirilmiştir. Bu kapsamda NACE Rev.2 62.01 - Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 1 Temmuz 2018tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi yazılımın daha önce sadece hizmet sektörü niteliğinde görülmesi nedeniyle bilişim sektöründeki üretici şirketler sanayi ürün üreticilerine verilen desteklerden yararlanamıyordu. Yazılımın sanayi ürünü sayılması ile sanayici desteklerinden yararlanacak bilişim sektörü şirketleri de üretimlerini ve ihracatlarını daha fazla arttırma şansına kavuşacaklar. Yazılım katma değeri çok yüksek olan bir sektör olduğundan da yazılım ihracatının artması cari açığımıza doğrudan pozitif yönde etki edecek bir gelişme olacak. Hindistan’ın yazılım ihracatından elde ettiği gelir 82 milyar dolar iken Türkiye’nin ihracatı tam net olmamakla beraber 1 milyar dolar düzeyinde. Alınan bu karar sonrası hem yazılım üretimiin tolam cirosu hen de yazılım ihracat rakamlarının yükseleceğini öngörebiliriz. Yazılım şirketleri, sanayi şirketlernin olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle sanayi sicil belgesi alacaklar, daha sonra da en az %51 oranında yerli olarak geliştirdikleri ürünlerine yerli malı belgesi alacaklar. Böylece kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajından yararlanabilecekler, yani verdikleri fiyat yabancı rakiplerinin verdiği fiyatlardan %15 fazla bile olsa değerlendirmelerde bu yüzden bir puan kaybına maruz kalmayacaklar, eşit puan alacaklar. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde yer alabilecekler, bu bölgelerde sağlanan birçok tüketim indirimlerden de faydalanabilecekler, elektrik enerjisini sanayi elektriği fiyatından alabilecekler, yani normal ticarethane fiyatından %17 daha ucuz. Bunun yanında ihraç kaydı ile mal teslimlerinde KDV tecil ve terkin işlemlerinden faydalanabilecekler yani KDV ödemeyecekler.

Sanayi sicil kanununda yapılan değişikliklerle aktif faaliyette olan bilişim ve yazılım şirketleri 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolacaklar ve kayıt tarihi itibariyle iki yılda bir bu kayıtlarını yenilemek, vize yaptırmak durumundalar. Yeni açılan şirketler ise faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Daha sonra faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde ise sanayi bakanlığına elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor. Sanayi Siciline kayıt işlemleri Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/

Bunların yanında şirketlerinin yapacakları ihracata yönelik faaliyetlerini desteklemek, finansmana erişimini kolaylaştırmak ve finansman maliyetlerini azaltmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi bazı bankalarla bir işbirliği protokolü imzaladı. Tabii ki bunlardan TİM çatısı altında bulunan sanayi sicil belgesi almış bilişim ve yazılım şirketleri de yararlanacaklar. Bu protokol ile şirketleri finansal ve operasyonel risklere karşı koruyacak finansal ürünler ve ilave çözüm önerilerine ek olarak bilişim ve yatırım şirketleri çok avantajlı fiyatlar ile yatırım kredisi, rotatif kredi, ticari artı para, taksitli ticari kredi, spot kredi, ihracat kredisi, Eximbank kaynaklı krediler, sigortalı ihracatın finansmanı, ihracat akreditif iskontosu, teminat mektupları, akreditif, ihracat sigortası, nakliyat sigortası gibi çok değişik finansal araçlara erişebilecekler. Bilişim ihracatçısının önündeki engeller bir bir azalıyor, şimdi sıra şirketlerde.