BİLİŞİM YATIRIMLARI-2

Değerli okurlarımız eylül ayındaki yazımızda 2021 Yılı Yatırım Programında Kamu projelerine 138,3 Milyar TL ödenek tahsis edildiğinden ve 2021 ikinci çeyrekte kamu harcamaları 35,7 milyar TL olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre %45 arttığından bahsetmiştik. Bu yazımızda pandemi süreci boyunca (2020-2021) bilişim harcamalarımızın genel durumunu aktarmaya çalışacağım.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verilerine göre 2020 yılı kamu bilişim ödenekleri 4 milyar 84 milyon TL olup 2020 eylül ayı dolar kuruna göre 544 milyon dolara tekabül etmekte ve toplam yatırımların %4,8‘ine denk gelmektedir.

2020 yılı içinde Kamu Kurumları bilişim sektöründe 12.373 ihale yapmıştır. Bu ihalelerin tipe göre dağılımı aşağıda Şekil 1’de verilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta pandemi ve siber güvenlik tehdidine karşı Kamunun çevik satın alma modelleri olan doğrudan temin ve istisna ihalelerine yöneldiği görülmektedir. Aşağıda şekil 2’de ise bu ihalelerin büyüklüğüne göre dağılımı verilmekte.

 

İhalelerin yapılış yerlerine göre dağılımına baktığımızda doğal olarak ihalelerin 3 büyük ilimizde yoğunlaştığını görmekteyiz. Ancak Kamu Kurumlarının merkezleri Ankara olduğundan Ankara’da yapılan ihalelerin hem yekünü hem de sayısı diğer illerden fazladır.

Kurum tiplerine göre ihalelerin dağılımına baktığımızda (Şekil 4) Belediyeler ve Yüksek Öğretim Kurumlarının ihale sayılarının azımsanmayacak derecede olduğu dikkati çekmektedir.Kamu Kurumlarına baktığımızda (Şekil 5) ise en fazla harcamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Millî Eğitim Bakanlığının yaptığını görüyoruz. Ancak harcamaların kamuoyuna açıklanan açık ihale sonucu oluşan sözleşme tutarları olduğunu belirtmekte fayda var. İstisnai alımların sonuçlarını bilmediğimizden grafiğe ekleyemiyorum.

Bir diğer önemli istatistik ise 2020 yılında yapılan bilişim harcamalarının yaklaşık 1 milyar 134 milyon lirası yeni lisans alımları ve güncellemelere, 620 milyon lirası bilgisayar alımlarına harcanmış görünmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verilerine göre 2021 yılında Kamu Kurumlarına 5 milyar 888 milyon TL ödenek ayrılmış olup şu anki dolar kuruna (8,88) göre 663 milyon dolara tekabül etmektedir. Bu ödenek toplam yatırım ödenekleri içerisinde %4,2’ye tekabül etmektedir.

2021 yılında aldıkları ödenekler itibari ile en çok yatırım yapacak ilk 10 kurum (Şekil 6) ve ilk 10 proje (Şekil 7) aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

2021 yılında bugüne kadar yapılan bilişim harcamalarının yaklaşık 914 milyon lirası yeni lisans alımları ve güncellemelere, 707 milyon lirası bilgisayar alımlarına harcanmış görünmektedir.

Sözlerimi Hüsnü Özyeğin’in güzel bir anekdotu ile bitirmek istiyorum "Hayat bir maratondur. İnişli, çıkışlıdır. Başarısızlıklarınızı gizlemeyin, çekinmeyin, onlardan ders alın.”

Not: Tüm istatistikler KİK tarafından yayınlanan ihale ilanı ve sonuçlarından çıkarılmıştır.

Email:yenalarslan@ictmedia.com.tr

Twitter: @yenalarslan1

Https://www.linkedin.com/in/yenalarslan