AYRANIN VAR MI İÇMEYE?

Nihayet merakla beklediğim Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeks sonuçları açıklandı.

İlk 10 üniversite içerisinde vakıf üniversitelerinin sayısı 4.

Şöyle bir göz gezdirdiğimde vakıf üniversitelerinin fikri mülkiyet konusuna ne kadar değer verdiklerini gördüm. Birkaç devlet üniversitesi dışında, fikri mülkiyet kavramına önem veren pekte üniversite yok gibi.

Neden olsun ki ya da nereden olsun ki. Üniversite sanayi, iş birliği yok. Girişimcilik YÖK. Bu iki kavram olmayınca mülkiyetini alacak bir fikir de YÖK.

Tabi mülkiyeti koruma altına alınmış bir fikir olmayınca ticarileşme de YÖK.

Bu ay gerçekleşen ve benim çok da güldüğüm bir olayı da aktararak bu konuyu kapatacağım. Bir rektörümüz, görev süresinin bitmesine 9 ay ya var ya Yok. Her bulunduğu ortamda, ben üniversite sanayi iş birliği yapamıyorum. Proje yapamıyorum diye yakınıyor. Sonrasında da küçük ortağı olduğu teknokent müdürünün sözleşmesini fesih ettiriyor. Dedim rektör hocamız haklı olabilir. Bir araştırayım. (YÖK Akademik sitesinde ülkemizdeki bütün akademisyenlerin, proje, makale, kitap, patent vb. İsteyen herkes sorgulamak için girip bakabilir. https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama)

Sayın rektörümüzün sistemde kayıtlı sadece bir projesi olduğunu gördüm. Şimdi insana sormazlar mı? Sayın hocam sen proje çalışmamışsın ki nasıl, proje yapamıyorum diye sağda solda şikayetlerini dile getiriyorsun. Üstelik sadece ilgili rektörümüz değil, üniversite olarak toptan bir şey yapmamışlar. Nereden çıkartıyorsun diyebilirsiniz. Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksini inceleyin görürsünüz. İlk 50 üniversitemiz içinde Yok üniversitemiz!

Yani neymiş…

Ben proje yapamıyorum demeden önce kendi yapmadığınız projelere de bakmanız gerekiyormuş.

7346 sayılı Kanun karmaşası

Pandemi ile birlikte teknokent firmalarımıza tanınan uzaktan çalışma sürelerine ilişkin düzenleme 7346 sayılı kanun ile tekrar düzenlenmiş oldu. Kanun kapsamında uzaktan çalışma sürelerinin yüzde 75’e kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilmiş oldu. Kanunun ilgili maddelerini paylaşmadan önce, uzak çalışmanın firmalar açısından ne kadar verimli olduğunu, yapılan yatırımlardan ve borsaya açılan teknoloji firmalarımızın artışından da görüyoruz.

Dolayısı ile bu yeni yaklaşım hem ülkemiz hem firmalarımız hem de çalışanlarımız için çok verimli bir sistem haline dönüştü. Teknokent firmalarımızın iş ve işlemlerini tanımladıkları yönetim yazılımını yapan firmalarda uygulama üzerinde gerekli çalışmaları bir an önce tanımlarlar ise herhangi bir karmaşaya yol açmadan, bu yeni uygulamaya ayak uydurabiliriz diye düşünüyorum.

İlgili kanuna gelecek olursak, 7346 sayılı Kanun'un 20. ve 28. maddeleri ile;

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetler ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin, merkezler ve bölge dışında geçirilebilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yüzde 50 artırma yetkisi yüzde 75'e çıkarılmakta ve artırılan oranı tekrar kanuni oranına kadar indirme yetkisi verilmektedir.

Yapılan diğer bir değişiklikle, AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan ve teşvikten yararlanan personelin teşvik kapsamına giren merkez dışındaki çalışma süreleri ve çalışma şekli netleştirilmektedir.

Böylece, yetki kullanıldığı durumda, teşvikten yararlanan personelin çalışma saatinin yüzde 25'ini merkez içinde, yüzde 75'ini merkez dışında çalışarak geçirmesi durumunda teşvikten tam olarak faydalanabilecektir.

Yine, toplam çalışılan sürenin yüzde 75'inin aşılmaması kaydıyla, örneğin teşvikten yararlanan 20 personeli bulunan bir merkezde, bu personelden 5'inin çalışma saatinin tamamını merkez içinde, 15'inin de çalışma saatinin tamamını merkez dışında geçirmesi durumunda da teşvikten tam olarak faydalanılması mümkün olacaktır.

Mevcut durumda ise 4625 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile (17.10.2021 tarihinden itibaren) uygulanacak oranın 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak belirlenmiştir. (20 personel bulunan merkezlerde 10 personel uzaktan çalışabilecektir.)

Lütfen aşağıdaki maddeyi de dikkate alalım.

ç) 20 nci ve 28 inci maddeleri 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

2021 yılı hem yatırımcılar hem de teknoloji firmalarımız için çok verimli bir yıl olarak tarihe geçti. Her ne kadar pandemi, ekonomik sıkıntılar vb. olumsuzluklar yaşasak ta, ülkemizin geleceğinin Bilişim ile şekilleneceğini bir kez daha görmüş olduk.

2022’nin mutluluklar getirmesi dileğiyle…