TV İZLEYİCİLERİNE KULAK VERME ZAMANI

Günümüzde köklü yayın kuruluşları ve duayen yayıncılar her alanda meydana gelen değişim ve değişiklikleri görmeye başladı. Yayıncılar klasik yayın kurallarının hızla değiştiğini görürken, izleyicinin talep ve isteklerini sağlamak konusunda gayret göstermeye başladılar. Bu talep ve isteklerin, sosyal medya veya internet platformlarında interaktif olarak sağlanması daha kolayken tek yönlü yayıncılıkta bunun zorluklarıyla baş etmek gerekiyor. Ancak elbette tek yönlü yayın tekniğinde bu tam anlamıyla mümkün olmayacaktır.

Ancak uzun süredir raflarda yer alan TV panellerinin smart özellikli ve HBBTV uyumlu olması bu konuda bir imkân oluşturuyor. İzleyiciler ellerindeki akıllı cihazlarla -ki artık buna artık elefon demekte zorlaştı- ve farklı boyutlardaki tabletlerle internet üzerinden çok çeşitli içeriklere erişebiliyor.

Karasal yayınlarının izlenmedeki payının %1,5 oranına gerilemesi ve SD/ HD penetrasyonunun süratle azalarak SD’nin %12’ye düşmesi, klasik yayıncılığın nasıl evrildiğini gösteriyor. İlave olarak Avrupa’da olduğu gibi kablo televizyon yayınlarındaki azalma da bu değişimi yansıtması açısında önemlidir.

Özetle izleyicilerin seçenekleri ve tercihleri teknolojinin gelişmesiyle değişiyor. Bu değişimde ana faktörün internet olduğunu görüyoruz. Bu tekniği ikame edecek başka bir yöntem ve teknik henüz yok, sanırız olmayacakta.

Yayıncıların baş döndürücü hızla ve her geçen gün yeni olanaklarla karşılaşması klasik yayıncılıkta değişimi zorluyor. Seçeneklerin ve tekniklerin çoğalmasıyla izleyicilerin eskiden olduğu gibi kanal aidiyetleri azalıyor hatta yok oluyor. Hangi yayıncı gelişmelere karşı rekabet edecek teknikleri kullanır, içerik sağlama ve teknolojiyi öncelerse o yayıncı izlenmedeki yerini koruyabilecektir.

İzleyici, gördüğü ve takip edebildiği her türlü yeniliği zaman geçirmeksizin içerik sağlayıcı ya da yayıncıdan talep ediyor. Bu durum yayıncıların dinamik bir kadroyu içerik ve programlarına taşıma ya da her ikisini birden konsolide etmesini gerekli kılıyor. Geride kalan, gelişmelere ayak uyduramayan ya da önemsemeyen yayıncılar kaybedecek. Yeni kuşağın gerçekten çok seçici ve talepkar olması mevcut yayıncıları hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Yeni dönem yayıncılıkta sanıyoruz izleyici de yayıncının bir parçası, paydaşı haline gelecek. Kazan kazan formülleri uygulanacak. Programların izlenmesi için türlü ilginç yöntemler yasal sınırlar içinde hayata geçirilecek. Bütün bunlar bir zorunluluk gibi duruyor. İnteraktivitenin artmasıyla birlikte izleyicinin, izlediği yayınlardan pay talep etmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Çünkü bunun örneklerini internet platformlarında toplu ya da münferit olarak görüyoruz. İnternetteki içerik sağlayıcı, yapımcı, programcı vs. kısa videolarında “lütfen abone ol, videomu beğen, başkalarına da öner” diye türlü dil döküyorlar. Beğeni ve takipçi sayısı arttıkça platformlar gelirlerini arttırıyorlar.

Açık oturumlar, tartışma gibi canlı yayınlanan programlardan önce moderatör, programcı ya da yönetmen yayının tanıtımını sosyal medyanın her alanında yaparak izleyiciyi çekmeye çalışıyor. Baş vurulan bu yöntem sosyal medyanın etkisi ve etkinliğinin ana kanalın önüne geçtiğini de gösteriyor.

Aynı durum ve şartlar HBBTV ile de gerçekleştiğinde talepler de kazan kazana bir örnek teşkil edecektir. Yayıncılar da benzer şekilde bu yöntemleri şimdilik etkileşimli olamayan yayın içeriklerinde uygulamak zorunda kalacaktır.

Burada tek sorun izleyicinin büyük panel alıcılarının karşısına geçmesini sağlamaktır. İzleyicinin spor karşılaşmaları ya da büyük prodüksiyonlar dışında bunu şimdilik tercih etmeyeceği anlaşılıyor. 5 ya da 10 inch arasında telefon adı verilen akıllı cihazları yakın mesafeden izlemek, seyretmek şimdilik izleyicilere yeterli geliyor.

Hudayinabit çıktığı iddia edilen küresel pandemi, insanlığa büyük zararlar verse de sonuçları sadece hekimleri ve sosyologları yakından ilgilendirmedi. Pandemiyle birlikte tüm kurallar, kaynaklar, ilişkiler ve akla gelebilecek her şeyi değiştirirken yayıncılık da bundan payını fazlasıyla aldı.

İzleyicinin günlük ya da anlık haberleri takip etmek için TV kanallarının bültenlerini beklemek zorunda değil. Her an tüm gelişmeler yazılı, sözlü ve görüntülü olarak internet ve sosyal medyadan takip edilebiliyor.

Programlara olan talep oldukça azaldı. Dizi sadece dizi yayınlayan platformlarda yayınlanıyor. Söz konusu platformlarda yerli ve yabancı çok sayıda dizi yer alıyor. İzleyici istediğinde akıllı televizyon alıcılarını sosyal medyaya veya popüler video platformlarına kolayca bağlayarak bu dizileri izleyebiliyor.

Yakın gelecekte klasik televizyon yayınlarına olan talep ve ilginin azalacağını şimdiden söyleyebiliriz.