İZLEYİCİ VE DİNLEYİCİLER İÇİN GELİR PAYLAŞIM YÖNTEMLERİ KARE KOD (II)

ICT MEDIA’nın Ocak sayısında televizyonda gelir paylaşım yöntemlerinden QR Code üzerinde durmuş; izlerken ya da dinlerken reklam ya da benzeri üretilen değerlerden izleyici ve dinleyicilerin pay almasının, tüm taraf ve paydaşlara fayda sağlayacağına işaret etmiş, bunun aynı zamanda yayın izlemeyi daha keyifli hale getireceği tahmininde bulunmuştum.

Kare kod uygulamalarının yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşacağını umuyoruz. Bu uygulamanın bilgi paylaşımını da daha kolay ve hızlı hale getireceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Günümüzde iş yoğunluğu, zamanın etkin ve rasyonel kullanımını zorunlu hale getiriyor. Bireyler ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı ve eksiksiz ulaşmak istiyor. Bunun için de kullanışlı ve hızlı uygulamalara ihtiyaç duyuyor. Kare Kod bu noktada devreye giriyor. Bu nedenle kare kod uygulamalarının her alanda daha çok yaygınlaşacağını ilerleyen zamanda görmemiz mümkün olacaktır.

Kare kod ile sadece gelir paylaşımı mı yapılacak? Tabii ki hayır! İzleyiciler televizyon yayın akışını, program bilgilerine, takip ettikleri dizilerle ilgili ayrıntılara bu kod üzerinden anında erişebilecekler. Hali hazırda da bu kod özellikle bu amaçla daha yaygın kullanılıyor.

İlerleyen zamanda kim bilir yeni bir erişim, iletişim veya adı ne olursa artık interaktif bir izleyici ve dinleyici grup ya da grupları bile oluşabilecektir. Bu gruplar belki de TV’lere, reklam verenlere veya reklamcılara öneri ve şikayetlerini iletecek ve dikkate alınmalarını da sağlayabilecektir. Bu amaç bile söz konusu uygulamayı kıymetli hale getirecektir.

Bir adım ötesi ise izleyici ve dinleyicilerin yayın süreçlerinde dikkate alınması gereken bir topluluk olmasını kaçınılmaz hale getirecektir.

Aslında bu uygulamayı, her bir sektör için ayrı ayrı ya da tümleşik olarak kullanmak mümkün olabilecektir.

Reklamcılar reklam kuşaklarında ya da özgün reklamlarında, reklam verenler ürünlerinin daha iyi tanıtımında, dizi ve diğer yapımcılar ürettikleri materyallerde bu kodu sürekli kullanmaları onlara fayda sağlayabilecektir.

Tek tük de olsa bu kodları birkaç Türk Televizyon kanalında görmeye başladık. Sanıyoruz ilerleyen günlerde bu oran ve sayı artacaktır.

Aslında önemli olan diğer bir faydası ise izleyicilerin televizyon yayınlarına olan ilgilerinin artmasına da imkân sağlayacak olmasıdır. Hem televizyon seyretmek hem de puan biriktirmek izlemeyi eskisinden daha eğlenceli hale getirecektir.

RADYOLAR:

Televizyonlar için söz konusu olan yöntemin radyolara uygulanması bu kadar kolay olmayacaktır. İnternet üzerinden değişik uygulamalar ya da portallar üzerinden dinlenilen program veya radyo kanallarında dinleyici geri dönüşlerini almak kolaydır. Ancak radyolar büyük oranda araç içi analog olarak vericilerden yapılan yayınları dinlemektedir. Bu nedenle geri dönüş bilgisini almak pek mümkün değildir.

Bu olumsuzluğu aşabilmek için kare kod yerine kısa süreli reklam ya da program ses kayıtlarının akıllı telefonlardan ilgili yayın kuruluşunun uygulaması üzerinden yollanması ve değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Bu şekilde televizyonda olduğu gibi radyo dinleyicileri için de reklam ve programları dinleyerek puan biriktirmek mümkün hale gelecektir.

Ancak, bazı teknik sınırlamalar olsa da yakın gelecekte tüm sistemlerin dijital ve dolayısıyla gerçek anlamada etkileşimli olmasıyla, mevcutta yaşanmakta olan geri bildirim sorunlarının ortadan kalkacağını görebileceğiz.

Dijital sistemlerin tüm alanlarda yer almasıyla, analog sistemlerin hantal, verimsiz, sorunlu ve ekonomik olmayan birçok sorunu ortadan kalkacak ve bireyler endüstri 4.0 etkisi ve imkanları ile daha konforlu ve rasyonel süreçleri yaşayacaktır.

Tekrarlamak gerekirse, QR Code ve diğer yardımcı veri toplama imkanlarıyla, kazan kazanuygulamalarıyla, izleyiciler, dinleyiciler, yayın kuruluşları, reklam verenler, reklamcılar, ajanslar daha birçok ilgili sektör paydaşının kazançlı çıkması mümkün hale gelecektir.