TÜRKSAT TKGS SİSTEMİ İLE UYDU FREKANSLARININ GÜNCELLENMESİ

TKGS yani TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi 2013 yılında Türksat A.Ş. tarafından hizmete sunuldu. Sistem sayesinde uydu yayıncıları, uydu transmisyon parametrelerini değiştirdiğinde, bu değişiklikler otomatik devreye giriyor ve uydu alıcılarında güncelleme sağlanıyor. Böylece izleyiciler uydu frekans ayarlama zahmetine katlanmıyor.

Teknolojide meydana gelen değişim ve değişiklikler sonucunda zaman zaman yayın kuruluşlarının transmisyon parametrelerini değiştirmeleri zorunlu hale gelebiliyor. Bu değişikliklerin başında merkez frekanslarını değiştirmek, band genişlikleri azaltmak ya da büyütmek, yayın alanlarını batı ya da doğu kapsaması olarak değiştirmek, çözünürlükleri yükseltmek, SD’den HD’ye veya 4K formatlarına geçmek ya da birden çok yayınları Mux olarak birleştirmek geliyor.

Uydu transmisyonunda yapılacak her teknik değişiklik izleyicilerin uydu alıcılarında bu değişikliğe karşılık gelecek yeni ayarlamalar yapmasını zorunlu kılıyor. Her uydu alıcı cihazın farklı menü ve ayar prosedürlerinin olması kimi zaman bu işlemlerin son kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesini zorlaştırıyor. Bir kanalın ayarını yaparken diğer kanalın ayarları bozuluyor veya tümden silinebiliyor. Bu durumda devreye uydu sistem kurucu firmaları giriyor. Bu firmalara da uydu ayar işlemleri için belli bir ücret ödemek gerekiyor.

Kanal güncelleme işlemleri yayıncı kuruluş için de sorun oluşturabiliyor. Bazı izleyiciler değişen yayın parametrelerini “uydu alıcılarını bozarım” endişesiyle uygulamaktan vaz geçiyor. Bu durum ise kanalların seyirciye ulaşmasını engelliyor. Geçmiş yıllarda TÜRKSAT’ın zorunlu operasyonel uydu değişikliklerinde tüm transponder frekanslarını değiştirmesi ve ardından izleyicilerin uydu alıcılarını yeni frekanslara ayarlarken yaşadıkları sorunlar TV’lerin reytinglerinde düşüşe neden olmuştu.

TKGS, izleyici ve yayıncılar açısından frekans değişikliği sebebiyle meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara çare sundu. Türksat’ın 2013’te isabetli bir kararla uygulamaya koyduğu kanal güncelleme ve sıralama sistemi uydu ve smart TV panel alıcılarında otomatik güncelleme yaparak çıkabilecek tüm ayar sorunlarını ortadan kaldırdı. Sistem hali hazırda piyasada satılan tüm uydu alıcıları ile Embedded TV panelleri ve diğer set üstü kutularının tamamında standart olarak yer alıyor.  Sektördeki imalatçı firmalar ve ithal edilen tüm cihazlarda standart olarak TKGS sisteminin yüklü hale getirilmesi, çoklu TKGS sıralama listeleri yerine TÜRKSAT’ın uygulamasının tüm TV ve uydu alıcı cihazlarda kullanılması sistemin yaygınlaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu konuda Türksat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alması ve teşvik edici tedbirleri hayata geçirmesi sistemin başarısını daha da arttıracaktır.

TUYAD İş İnsanları Derneği’nin 2022 yılında yayımladığı raporunda yer alan araştırmaya göre; Türkiye’de imal ve ithal edilen toplam set üstü kutusu 5,3 milyon adeti buluyor. Bu uydu alıcılarından 2,2 milyonu iç piyasada satılıyor. Bunların ise 1,7 milyonu HD, 400 bin adedi SD özellik taşıyor. İç piyasada yer alan tüm TV ve uydu alıcılarının %86’sı TKGS’li olarak imal edilmiş. Bu verilere baktığımızda TKGS sisteminin imalat sektörü, izleyici ve yayıncılar için kıymeti daha fazla ortaya çıkıyor. Bu arada TV’lerde olduğu gibi radyo yayınlarında da uydu frekans güncellemelerinin otomatik yapıldığını söylemeliyiz. Netice itibariyle izleyici ve dinleyicilere yayınları izleme kolaylığı ve konforu sağlayan TKGS sisteminin daha da yaygınlaşmasını umuyoruz.