TEKNOLOJİ YAKINSAMASI VE SİNERJİ

Türkiye’de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda STK, dernek ve meslek kuruluşları süreli yayınlar ve dergilerle sektörü bilgilendiriyor, sektöre yol gösteriyor.

Her bir kuruluş kendi alanındaki haberleri, gelişmeleri ve yenilikleri üye ya da okuyucularına iletiyor. Teknolojinin hız kesmeyen yapısı içinde yurtdışı benzerlerinden geri kalmamaya çalışarak sektöre ve paydaşlarına hizmet ediyor.

Teknolojik gelişmelerin ivmesi her geçen gün akıl almaz biçimde artıyor. Bu global teknolojik yarıştan yerli firma ve girişimcilerinin geri kalmaması ancak gelişmelerden haberdar olması ve onları yakından takip etmesiyle mümkün olacaktır.

Bu konuda özellikle yazılı basına, gazete, dergi ve benzerlerine çok iş düştüğünü görmekteyiz. Bu yayınları takip ederek Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden haberdar oluyoruz. Her ne kadar internet mecrası bu konuda katkı sağlasa da yazılı basının etki ve faydası tartışılmazdır.

Sektöre hitap eden yayınların sayısının artması, içeriklerin çoğalması hatta ihtisaslaşması genç kuşaklar ve üniversitelere de yol gösterecektir. Özellikle son yıllarda içeriklerini çeşitlendiren ve teknolojiyi yoğun şekilde kullanan, Türkiye ve dünyadan ilginç gelişmeleri bize duyurmaya çalışan ICT MEDIA’nın daha da büyümesini, geniş kitlelere erişmesini temenni ediyoruz.

Teknoloji, herkesin yakından müşahede ettiği gibi çeşitli ve ilginç alanlarda yeni gelişmelere olanak sağlıyor.

5 yıllık gelişme ve üretim planları yapan işletmeler ve kuruluşlar, günümüzde bu yöntemi çoktan terk etmeye başladı. Çünkü günümüzde birçok gelişme, günlük ve şaşırtıcı bir hızda meydana geliyor. Bizler ve ülkemiz de bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu yarışta kalabilmek ve yer alabilmek için her geçen gün artan veya “arttırılan” değişim hızının üzerine çıkmalıyız

Bu arada uydu yayıncılığı, uydu işletmeciliği, elektronik komponent ARGE ve üretimi konusunda çaba sarf eden süreli yayın sayısının azlığından da özellikle bahsetmeliyiz. TUYAD ve benzer kuruluşların sayısının artmasını ve desteklenmesini umuyoruz.

Batarya teknolojileri ve ARGE çalışmaları, yazılım ve donanım, yapay zekâ, endüstri 4.0 alanına yönelik çalışmaların desteklenmesi, son yıllarda savunma sanayindeki başarıların daha da arttırılması için devlete büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin, global teknoloji yarışında yer alabilmesi için devlet destekli yapıların kurulması gerekli hatta zorunlu hale gelmiştir.

Türkiye’de teknoloji konusundaki süreli yayınların sayısı ile her yıl yayınlanan inovatif, bilimsel ya da teknoloji konularındaki makalelerin sayısı belirsiz. Sektörü yönlendiren ya da yapılandıran dernek ve benzerlerinin sayısı da çok net değil. İnternette yaptığımız taramada çok sayıda dernek ve kuruluşun teknoloji konusunda çalıştığını görebiliyoruz. Ancak, bu kurumların amaç ve hedeflerinin önceden belirlenmesi, sonuç almak için oluşturulacak toplam sinerjiyi daha da arttıracaktır.

Bu nedenle bir üst yapının kurulması, bu yapının sektör paydaşları olan dernek ve benzerlerinin iletişimini sağlaması, üyelerine destek ve imkân oluşturması, yurtdışı platformlarda sektörün tanıtım sorunlarını aşmada önemli rol oynayacaktır. Kurulacak teknoloji ile ilgilenen, iş yapan, üreten kuruluşların temsilcileriyle aylık düzenli toplantılar yapmasının, gelişmeyi arttıracak ortak sinerjiyi sağlayacak tedbir ve kolaylıkları ekonomik faydayı da gözeterek konsolide etmesinin, ülkemiz adına milli ve yerli teknolojinin gelişmesine de büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü benzer yapı ve yöntemlerin ABD ve gelişmiş diğer ülkelerde çok sayıda örneklerinin olduğunu görüyoruz.