YENİ VE ZOR BİR YIL

Feridun Portakal ve Ufuk Dağıstan Büyükkaya (MEDAS Mali Müşavirlik Yöneticisi) (info@medasmalimusavirlik.com)

Yeni yılla birlikte dünya yeni bir sürece girdi. Bölgesel ve küresel baş döndürücü olaylar yaşanıyor. Ülkemizin de bu hadiselerden etkilenmemesi mümkün değil! Bu gelişmelerin önemli bir ayağını ise bilgi iletişim sektöründe yaşananlar oluşturuyor. Yeni yılla biz de yeni şeyler söylemek lazım dedik ve bize ayrılan sayfalarda bir değişikliğe gittik. Bu aydan itibaren “Teknokentler” sayfasını Ufuk Dağıstan Büyükkaya ile birlikte hazırlayacağız. Siz değerli okurlarımız Büyükkaya’yı kendisiyle birlikte hazırlayıp sunduğumuz ve ICT MEDIA youtube kanalında yayınlanan “Teknokentler Konuşuyor” programından hatırlıyorsunuz. Yazılarımızda Teknokentler başta olmak üzere sektörde yaşanan gelişmelerle birlikte mevzuatla ilgili teknik bilgileri de paylaşacağız.

2024 yılı özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımız için zor bir yıl olacak gibi. Yapılan açıklamalar, Gelir idareleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun firmalardan talepleri, Teknopark Yönetici A.Ş.lere gönderilen yazılar, yaşanacak zorlu yılın önemli göstergeleri…

Peki yeni yıl kimler için zor bir yıl olacak…

Hemen belirtelim.

  1. 5746 Sayılı Kanun kapsamında muafiyet sağlayan ama SGK borçlarını ödemeyen firmalar için, zor hatta çok zor bir yıl olacak.
  2. 4691 Sayılı Kanun kapsamında muafiyetlerden faydalanan ama vergi borçlarını ödemeyen firmalar için zor bir yıl olacak.
  3. Teknopark Yönetici A.Ş.lere verilen muafiyet raporları ile Gelir İdaresine gerçekleştirilen bildirimler arasında fark olan firmalar için zor bir yıl olacak.
  4. 4691 Sayılı Kanun kapsamında 2022 yılı istisnalı kazancı 1 Milyon Türk Lirası ve üzerinde olan firmaların bu kazançlarının %2’si oranına isabet eden tutarı 2023 yılı sonuna kadar Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna veya kuluçka firmalarına yatırım yapmayan firmalar için zor bir yıl olacak.
  5. Ortaya çıkarılan ürünlerini sadece ülkemiz pazarında değerlendiren firmalar için zor bir yıl olacak.
  6. Proje bitirme belgelerini veya proje devam ederken yapılan istisnalı kazançlara ait bildirimleri Gelir İdaresine bildirmeyen ve dolayısı ile vergisel yükümlülükten, bilerek veya bilmeyerek kaçınan firmalar için zor bir yıl olacak.
  7. Teknoloji olarak yazılım alanında faaliyet gösteren ama hala Teknoparklar dışında yer alan firmalarımız için zor bir yıl olacak.
  8. Mali Müşavir hizmetini önemsemeyen, eş dost aracılığı ile defter kayıtlarını gerçekleştiren firmalar için zor bir yıl olacak.
  9. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine gönderilen ve bundan sonraki süreçte müteselsil sorumlu olan ama muafiyet raporlarını her ne sebeple olursa olsun, dikkatle incelemeyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için zor bir yıl olacak.
  10. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ortaya çıkan ürünlere ilişkin fatura işlemlerini hatalı gerçekleştiren firmalar için zor bir yıl olacak.

Yukarıda saydığımız bütün konular bir araya geldiğinde, RİSK’in ne kadar büyük olduğu aşikâr. Özellikle mali konular hiçte hafife alınacak konular olmadığını defalarca yazdık, dergimiz aracılığı ile tekrar hatırlatmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz.

Vergi ve SGK borçları bir tarafa, proje bitirme belgelerinin Gelir İdaresine bildirim konusu çok daha önemli bu süreçte. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine gerçekleştirilen proje başvurusu sonrasında, nasıl kabul yazısını Gelir İdaresine bildiriyor isek, Proje bitirme belgelerini de bildirimde bulunma zorunluluğumuz da bulunuyor.

Malumunuz proje bitirme belgeleri, her proje süresi sonunda gerçekleştirmek zorunda olduğumuz bir işlem. Bu işlem de proje sonucu oluşan giderler sistem tarafından otomatik olarak ortaya çıkıyor. Ve Gayri Maddi bir hak oluşuyor. Oluşan bu Gayri Maddi hak için 5 yıllık bir Amortisman ayrılması ve var ise her yıl için satış gelirlerinden, Gayri Maddi Hakka isabet eden tutardan indirilerek, ilgili mali yıl içerisinde beyan edilmesi gerekiyor.

2024 yılı için bu konu firmalarımız için çok önemli bir risk olarak karşılarına çıkacak gibi duruyor. Bu konuda biz neler yapabiliriz peki.

Yapabileceklerimiz şu şekilde:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetimleri ile bir araya gelerek, bir dizi eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek adına görüşmelerimize başladık.

Bu kapsamda, onaylarını aldığımız Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikli hedefimiz, hazırladığımız bilgi notları ile firmalarımızı bilgilendirmek ve hemen ardından bire bir toplantılar ile firmaların durumlarını mercek altına almak.

Şu ana kadar gördüğümüz uygulamalar, bu bilgilendirme toplantılarının muhakkak gerçekleştirilmesi gerektiği noktasında ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.

Motivasyonumuz sizlere doğru bilgiyi sunarak, almanız gereken önlemler konusunda sizler ile bir araya gelmek. Çünkü sektöre ne kadar şeffaf ve hesap verebilir olur ise bu zorlukları o derece daha hafif atlatabiliriz.

Bütün bu konulardan bağımsız olarak, değinmek istediğimiz bir başka konu daha var. Ülkemizde yaşanan enflasyonist ortamdan kaynaklı olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.ler de kira ve işletme giderlerine belirli ölçülerde güncellemeler gerçekleştirdi. Fakat öyle şeyler geliyor ki kulağımıza, hayretler içerisinde kalıyoruz.

Mesela bir Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, kira kontratı yıllara sair firmalarının kira kontratlarını uzatmayarak, yeni başvuru gerçekleştiren firmalara alan açmaya çalışıyor. Çünkü güncel fiyatlarla ofis alanı kiralamak kendileri açısından daha avantajlı oluyor. Kira gelirini elde etmek tabi ki en doğal hakkı yönetimlerin ama eski firmalara yeterince güncelleme yapılamıyor diye teknoparktan çıkarmak, ne kadar ETİK!!!

Firma kirasını ödeyemiyordur anlarım veya muafiyet raporunu üç ay üst üste vermemiştir anlarım ama bu nedir allah aşkına. Geçen yıl da aynı bilgiler geliyordu, bu yıl da aynı. Ve hep aynı Teknokent Yönetimi.

2004 yılı ilk yazımıza Girişimcilik konusunda üstün gayretlerini takdir ettiğimiz; TÜBİTAK Marmara Teknokent tarafından 4-8 Mart Tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gıda Sektörüne yönelik Girişimcilik etkinliğini sizlerle paylaşarak son veriyoruz. Gıda alanında iş fikriniz var ise bu değerli etkinliği kaçırmamanızı öneririz. Etkinliğe www.ideaincubation.com.tradresi üzerinden başvurabilirsiniz.

https://youtu.be/3QCev_-wX6w?feature=shared