ŞİRKETLERİN TİCARİ VERİLERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ MESELESİ

Feridun PORTAKAL - feridunportakal@gmail.com

Ufuk Dağıstan BÜYÜKKAYA - info@medasmalimusavirlik.com

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) başvuruda iki firmanın yazılım ürünleri kullanılıyor. TGB hangi firma ile çalışıyorsa siz de o yazılım üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek zorundasınız.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine başvuru ve projelerin sisteme kayıt edilmesi aşamasında, “okudum, anladım, kabul ediyorum” butonuna tik atılmaz ise proje sisteme gönderilemiyor. Web portal aracılığı ile sisteme kayıt yaptırıp TGB’ye girişiniz onaylandıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na aktarılan proje dokümanlarınıza istinaden size ilgili bakanlık tarafından bir BTSB kodu verilerek, işlemlerinizin devam etmesi sağlanıyor. TGB’ye proje sunum aşamasında projenize ait birçok teknoloji, yazılım ise kullanacağınız yazılım dili, oluşturacağınız karar ağaçları, elde edilmesi muhtemel ara çıktılar, proje kapsamında çalışacak personellerin nitelikleri, personellerinizin aldıkları maaşlarını da içeren birçok önemli bilgiyi sisteme girmek zorunda kalıyorsunuz. Yani birçok verinizi paylaşıyorsunuz. Daha sonra dijitalleşme kapsamında, üretilen bilgi ve dokümanları ise e-imzalı bir şekilde, ilgili TGB’ye iletiyorsunuz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve hali hazırda kullanılan Biltekportal uygulaması var ve bu uygulama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici ve Yetkili birimleri tarafından kullanılıyor olmasına rağmen, sizlerin de bildiği bu süreçleri neden anlatma gereği duyduğumu, en sondan başlayarak aşağıda birkaç soru ile özetlemek istiyorum.

  1. E-imza süreçlerini bazı TGB’ler farklı web siteleri üzerinden gerçekleştiriyor. Bu web siteleri e-imzalı bu raporları arşivliyor mu? Bu bilgilerin güvenliği nasıl sağlanıyor? Web siteleri ulusal ve uluslararası standartlara ne kadar uyumlu?
  2. Projelerimizi girdiğimiz aşamada kullandığımız portallarda arka kapı dediğimiz bir uygulama söz konusu mu? Web portal hizmeti alınan firmalar, hangi bilgilerimizi ne derecede görebiliyor?
  3. Web portal uygulamasını kullandıran firmalar, -ulusal demiyorum- uluslararası herhangi bir standarda sahip mi?
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yazılım alanında yetki belgesi alınmasıyla ilgili şartları belirleyen düzenlemeye göre firmaların en üst seviyede yetki belgesini alması için Space Level 2 belge edinme zorunluluğu bulunurken, en kıymetli verilerimizi girdiğimiz portallar için bu zorunluluk neden yok?

Hiç kimseyi zan altında bırakmak gibi bir derdimiz de yok. Sadece kişisel ve ticari konularda veri ve bilgi güvenliğine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü tek işi internet sitesi hazırlamak olmayan, aynı zamanda birçok farklı işle de ilgilenen firmaların, sisteme yüklenen Ar-Ge projelerini görebilme ihtimali bile beni rahatsız ediyor. Eminim ki sizlerde kendinize soruyorsunuzdur bu soruları…

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (Ar-Ge Giderleri) Enflasyon Düzeltmesi

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki harcamalar "263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı"nda aktifleştirilmekte olup, Ar-Ge faaliyetleri neticesinde, tescil edilip edilememesine bağlı kalınmaksızın gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde aktifleştirilen söz konusu harcamaların amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

Projelerin tamamlanmasına imkân kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir iktisadi kıymetin ortaya çıkmadığı durumlarda önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar projenin başarısızlıkla sonuçlandığı hesap döneminde doğrudan gider yazılabilmektedir.

Mükelleflerin, 31/12/2023 tarihi itibarıyla ve izleyen dönemlerde bilançolarında görülen "263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri" hesabında takip edilen Ar-Ge harcamalarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarken, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 20’nci maddesinde yapılmakta olan yatırımlar hesabının düzeltmesine ilişkin yapılan açıklamalara göre işlem tesis etmeleri uygun bulunmuştur.

Buna göre, söz konusu hesabın düzeltilmesinde, her bir aya ilişkin harcamanın, gerçekleştiği ay sonu dikkate alınmak suretiyle düzeltme işlemi yapılacaktır.

Diğer taraftan, projelerin tamamlanmasına imkân kalmaması veya projenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle herhangi bir iktisadi kıymetin ortaya çıkmadığı durumlarda önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarlar projenin başarısızlıkla sonuçlandığı hesap döneminde doğrudan gider olarak dikkate alınacağından, söz konusu giderin 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesine ilişkin kısmının gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. (VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /165 – 20.02.2024)

 

  1. Devam Eden Proje Maliyetlerinin Enflasyon Düzeltmesi

Örnek Çalışma

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, çizgi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

2) Tamamlanan Proje Maliyetlerinin Enflasyon Düzeltmesi

Örnek Çalışma

Not: VUK 555 Md. 19

Amortismana tabi olup faydalı ömür süresini tamamlayan ve amortisman yoluyla değeri tamamen yok edilmiş iktisadi kıymetlerin (işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edilmeye devam edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dahil) ve birikmiş amortismanlarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ihtiyaridir.

 

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz enflasyon muhasebesi, portal uygulamaları konusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bir eğitim planlaması yaparak değerli firmalarımız ile bir araya geldik. Salonun tamamen dolu olması ve firmaların eğitim sonuna kadar sıkılmadan bizleri dinlemeleri ve interaktif şekilde eğitime katılımları bizleri çok sevindirdi. Bu eğitimin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren DEPARK Yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.